Utbildningsmaterial

Digitalt våld i nära relationer - information och säkerhetsrekommendationer

Sammanställd information som kan hjälpa yrkesverksamma att förstå och bedöma risker och säkerhetsåtgärder. Broschyren finns tillgänglig i både tryckt och en digital version och beställs via digitalkvinnofrid@sentorsecurity.com.

Ange om du vill beställa broschyren i tryckt eller digitalt format, samt antal. Beställaren betalar fraktkostnad för tryckt material. Det går även att beställa tryckfilen för att trycka upp broschyren själv.

Digitalt våld i nära relationer

Säkerhetsrekommendationer för din smartphone, appar och sociala medier

Komprimerad broschyr med säkerhetsrekommendationer för ökad digital säkerhet.

Ladda ner här

Broschyr