Alltid uppkopplad.
Alltid sårbar.


Digital kvinnofrid är ett projekt som drivs av Sentor och Uppsala Kvinnojour i syfte att skydda kvinnor från hot och förföljelse.

Digital teknik - ett nödvändigt ont för våldsutsatta kvinnor

Precis som för alla användare av digital teknik kan digitalisering komma med fördelar för kvinnor, tjejer och barn som utsätts för våld. Tröskeln för att söka stöd och skydd kan exempelvis bli lägre, tillgången till information om våld kan bli bättre och kommunikation med vänner och familj kan underlättas. För många kan digitala enheter till och med bli oumbärliga verktyg när det är dags att lämna sin förövare, ett verktyg för ökad självständighet och agens, ett sätt att bryta isoleringen.

Digitaliseringen skapar dock nya arenor och metoder för individers våldsutövning, och gör det möjligt för förövare att väva in digital teknik i sitt våldsmönster. Genom onlinekonton, molntjänster, appar och sociala medier på en telefon eller dator går det att, utan särskilda tekniska kunskaper, spåra, övervaka och kontrollera andra personer. Kunskap och verktyg som berör och hanterar dessa risker är därmed avgörande i arbetet med skydd av våldsutsatta kvinnor.

Digitalt våld: Begreppsdefinition

Det finns en rad olika begrepp som omnämns här i Sverige och internationellt när det kommer till våld som begås med hjälp digital teknik.

Läs mer!

Opinionskollen: Digitalt våld

Under våren 2020 genomförde Ipsos en undersökning till förmån för Digital kvinnofrid gällande hot, övervakning och förföljelse på nätet.

Läs mer!

Är det olagligt?

När en person utsätter någon annan för våld via digital teknik finns det ett antal brott som kan vara aktuella - här är några av de vanligaste!

Läs mer!