Är det olagligt?

En del digitala våldsgärningar kan vara straffbara enligt svensk lag. Precis som med annat våld som förekommer i nära relationer är det dock många handlingar som inte omfattas av lagen. Nedan har vi listat brott som kan vara aktuella när en person utsatt någon för våld via digital teknik.

Olaga förföljelse
En person kan dömas för olaga förföljelse om denna begår upprepade brottsliga handlingar mot en och samma person. Gärningspersonen måste ha gjort sig skyldig till misshandel, olaga tvång, olaga hot, olovlig identitetsanvändning, hemfridsbrott eller olaga intrång, olaga integritetsintrång, ofredande, sexuellt ofredande, kränkande fotografering, skadegörelse eller försök till skadegörelse eller överträdelse av kontaktförbud för att bli dömd för olaga förföljelse. Brotten ska ha varit en del i en upprepad kränkning av en persons integritet.

Ofredande
En person som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande kan dömas till ofredande. Gärningen måste vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Ofredande kan innefatta upprepade oönskade kontakter, till exempel telefonsamtal.

Kränkande fotografering
Det är olagligt att i smyg fota någon i en bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller liknande utrymme. Gärningspersonen kan göra sig skyldig till kränkande fotografering. Anmälningar om kränkande fotografering rör ofta naket och/eller sexuellt innehåll som gärningspersonen sprider eller hotar att sprida.

Olovlig identitetsanvändning
En gärningsperson som använder en annan persons identitetsuppgifter och utger sig för att vara personen, och därmed ger upphov till skada eller olägenhet för personen, kan dömas för olovlig identitetsanvändning. Ofta handlar det om ekonomiska bedrägerier, eller att någon utger sig för att vara någon annan på sociala medier.

Olaga integritetsintrång
Olaga integritetsintrång innebär att någon sprider bilder eller information om en annan person och på så sätt gör intrång i någons privatliv. Bilderna och/eller informationen kan handla om någons sexualliv, hälsotillstånd eller innehålla uppgifter om att någon utsatts för ett brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid. Det kan också vara bilder på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation eller bilder på någons helt eller delvis nakna kropp.

Olovlig avlyssning
Det är olagligt att i smyg avlyssna någon med tekniska hjälpmedel, om personen själv inte deltar i samtalet. Det är bara tillåtet att spela in ett samtal du själv deltar i om samtalet sker mellan två personer. Är samtalet mellan fler än två personer är det olagligt att avlyssna det, även om du själv deltar i samtalet.

Dataintrång
En person gör sig skyldig till dataintrång om den olovligen ger sig tillgång till eller ändrar, tar bort eller lägger till information som lagras digitalt. Hackning och spridande av virus kan innebära dataintrång. Om en person som har tillgång till ett dataregister eller en databas använder det för att skaffa sig information om en person som den inte handlägger, är det också dataintrång (och därmed olagligt).