Intimate threat model

Intimate threat model identifierar tre faktorer som ökar sårbarheten för digital kontroll och övervakning i relationer. Modellen belyser hur själva intimiteten i en relation kan göra att en partner får större möjlighet att utöva våld på digital väg.

  • Medvetet delande av exempelvis lösenord och konton
  • Intim kunskap om partnern som gör det lättare att gissa lösenord och besvara säkerhetsfrågor
  • Tillgång till enheter, lösenord och nätverk

Partners delar ofta lösenord och annan känslig information med varandra, vilket gör det möjligt för en partner att använda detta i sin våldsutövning.

Utöver att dela lösenord har många diverse gemensamma konton; vissa parkopplar eller har gemensamma digitala kalendrar, använder gemensamma konton på streamingsidor och webbshoppar eller delar konton på sociala medier.

Förutom det medvetna delandet av konton och lösenord, kan den intima kunskap som partners ofta har om varandra användas för att lista ut lösenord och besvara säkerhetsfrågor. Många använder en kombination av personlig information för att skapa lösenord, till exempel ett husdjurs namn och barnets födelsedatum, vilket blir enkelt för en partner att gissa.

Om partnern dessutom har fysisk tillgång till en eller flera digitala enheter finns förutsättningar för partnern att se information som finns på enheten, eller ändra inställningar och installera appar och program som gör det möjligt att övervaka och kontrollera enhetens ägare. I vissa fall kan det vara partnern som köper och startar upp enheten, vilket kan ge partnern full kontroll över vilka konton som knyts till enheten och vad som installeras på den.